Siste mulighet for å bytte inn utbytte i nye andeler!

Alle som har 399,- eller mer til gode i utbytte etter 2015-sesongen, har fått tilsendt en epost i fra oss hvor man får tilbud om å veksle inn hele eller deler av utbyttet i nye andeler for 2016. Vi minner om at de som har fått en slik e-post og ønsker nye andeler, må svare oss innen senest 15. januar.

Utbyttet fra 2015-sesongen, vil bli utbetalt cirka 31. januar. Vi skriver cirka fordi 31. januar er en søndag. Utbyttet vil således komme til din registrerte konto hos oss rett før eller rett etter månedsskifte. Samtidig vil alle regnskapene for 2015-hestene bli offentliggjort.