Generelle avtalevilkår for deltagelse i Folkehesten

Innledning

Det Norske Travselskap(DNT) har i samarbeid med landets travtotalisatorbaner(DS) inngått en samarbeidsavtale om å skape 11 andelslag. Hvert lag vil bestå av 1000 andeler og innsatsen pr. andel er 399,-. Under forutsetning av at samtlige andeler i samtlige andelslag er solgt den 31. desember 2015*, kommer 11 spesielt utvalgte profesjonelle trenere å bli tildelt ansvaret for å kjøpe inn en norskfødt travhest eller galopphest født i år 2008 eller senere (dog senest 2013), for å trene og administrere denne i perioden fra innkjøp i 2015 og frem til november 2016.

Av det innskutte beløpet, vil 320.000 stilles til den utvalgte trenerens disposisjon for å dekke innkjøpskostnad, treningsavgifter, veterinærutgifter, transporter, boksleie, fòr m.m.
I tillegg kan treneren disponere eventuelle reisetilskudd som tildeles stallen.
Andelene kan tegnes mellom 1. desember 2015 og 31. januar 2016* eller til alle andelene er solgt. (*Tegningsperioden kan utvides ved behov, men vil maksimalt forlenges med en uke).

Deltagelse

For å kunne kjøpe andeler i Folkehesten må man være myndig, men man må ikke være myndig for å eie andeler. Det er mulig å være deleier i så mange av hestene man ønsker, eller med så mange andeler man ønsker. Hver andel må være registrert på en fysisk person.

Ved innbetaling av en engangsinnsats på kr. 399,- via Folkehestens hjemmeside på internett (www.folkehesten.no) blir man automatisk registrert som deleier i den hest man har tegnet
andel i. Dersom man ønsker å gi bort andeler, kan man gjøre dette via ”Min Side”. Alternativt kan registreringskort kjøpes på norske travbaner, via travlag eller travforbund og i noen tilfeller også via Rikstotokommisjonæren.
De som kjøper en andel via SMS (og får tilsendt SMS med registreringskode) eller et registreringskort(«skrapelodd med kvitteringskode»), må registrere denne så fort som mulig på folkehesten.no for å være sikret å få andel i ønsket hest. Dersom du kjøper andel på banen, vil de kunne hjelpe deg med registreringen umiddelbart. Alternativt kan du registrere deg selv eller få hjelp ved å ringe 22 95 60 00. Andeler som er kjøpt med SMS eller registreringskort og som ikke er registrert innen 1.3.2016, tilfaller DNT.

Om ikke alle andelene tegnes i et eller flere av de 11 andelslagene, strykes det laget med minst tegnede andeler og fordeles mellom andre lag til disse er fulle. Registreringsdato avgjør hvilke andeler som først får bli med i et annet lag.

Eventuelle overskytende andeler tilbakebetales til respektive andelseier. Noen ytterligere kostnader vil ikke tilkomme andelseier. En tegnet andel tilbakebetales ikke med mindre DNT velger ikke å gjennomføre Folkehesten 2016.

Ved andelseiers eventuelle bortgang før løpssesongen tar til (20. januar 2016), vil andelen bli tilbakebetalt til vedkommendes dødsbo. Dersom andelseier skulle avlide i løpet av løpssesongen, vil andelseiers eventuelle restverdi bli utbetalt til dødsbo ved sesongslutt.

Om eierskapet

Hver andel i et lag innebærer en tusendels andel i en fysisk løpshest. Forretningsførsel på vegne av andelslaget forestås av den totalisatorbanen(DS) som hesten tilhører.
Ved å akseptere disse vilkårene, overfører andelseier fullmakt til DS om å ta alle avgjørelser som anses som nødvendige i forbindelse med administrasjonen av lagets hest. Sportslige avgjørelser tas av trener.

Dersom trenerens utvalgte hest pådrar seg en alvorlig skade i salgsperioden som ikke dekkes av forsikringen og som gjør at hesten må erstattes med en annen hest, vil trenerbudsjettet reduseres med 25.000 kroner (til 295.000 kroner) for at DNT skal få dekket noe av omkostningene ved bytte av hest.

Samtlige av hestene i Folkehesten kommer til å bli solgt i november 2016 etter at sesongen er avsluttet. Endelig dato for sesongavslutningen vil bli presentert før sesongstart. Salgsarena oppgis i løpet av høsten 2016. Restverdien, dvs. salgssummen etter endt sesong, innsprungne premiepenger(minus provisjoner(se regelverk)), samt det som er igjen av innskutt kapital i andelslaget fordeles etter følgende bestemmelser:

a) Dersom restverdien er på 29.999,- eller lavere (D.v.s. restverdien er mindre enn 30,- pr. andel) gis hele summen bort til et veldedig formål valgt av andelseierne. Ved avstemning om dette, har hver fysisk person kun en stemme uavhengig av hvor mange andeler vedkommende eier.
b) Dersom restverdien er på 30.000,- eller mer, utbetales summen til andelseierne.

Utbetaling av eventuell restverdi til andelseiers konto vil skje etter endt sesong. Det er andelseiers ansvar å påse at DNT har dennes kontonummer slik at utbetaling kan finne sted. Registrering av kontonummer kan gjøres i forbindelse med at man kjøper andeler, eller det kan gjøres i etterkant ved å logge inn på «Min Side» på www.folkehesten.no.
Restverdier som ikke er utbetalt p.g.a. andelseier ikke har angitt kontonummer eller angitt kontonummer er feil, tilfaller DNT. Siste frist for å oppgi kontonummer er 15. oktober 2016.

Øvrig

All informasjon om hestene som inngår i Folkehesten vil skje via www.folkehesten.no og via e-post til andelseierne. Andelseierne er selv ansvarlig for å ha en gyldig e-postadresse slik at de kan motta e-post fra Folkehesten. Eventuelle postforsendelser kan kun sendes til den adressen som andelseieren er registrert på i folkeregisteret.

Eventuelle premier som hesten har vunnet utover innkjørte penger (pokaler, ærespremier etc.), vil bli trukket ut blant tilstedeværende eiere når hesten starter. Dersom dette ikke er mulig å få til, skal premiene sendes til den banen hesten tilhører og loddes ut via denne på et senere tidspunkt.

Samtykke

Ved å akseptere avtalevilkårene, tillater andelseier at Folkehesten og dens samarbeidspartnere kan kontakte andelseier på e-post, via sms eller på annen måte i forbindelse med markedsføring eller for å informere deg om produkter og tjenester.

Tvister

Tvister som har sitt utspring på bakgrunn av denne avtalen skal avgjøre av en norsk domstol i henhold til norsk lov.