Hva er Folkehesten?

Folkehesten er en opplevelse for hele familien hvor man blir tilbudt å være hesteeier i en travhest i ett år for 399,-. Den innbetalte summen dekker både innkjøp av hest og samtlige øvrige kostnader knyttet opp i mot hesteholdet (trening, fôr, veterinærutgifter, transport, boksleie, utstyr m.m.). Videre vil du som hesteeier bli innbudt på to større arrangementer i løpet av det året eierskapet varer hvor det vil bli enkel servering i tillegg til at det blir lagt opp til diverse aktiviteter rundt din hest og det området der den står oppstallet. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å besøke hesten din oftere enn dette også, dersom du ønsker det.

En andel tilsvarer 1/1000-andel i en fysisk travhest.

I Folkehesten 2016 er hele Norge representert:

Nord-Norge (Harstad), Trøndelag (Trondheim), Nord-Vestlandet (Bergen), Sør-Vestlandet (Stavanger og omegn), Sørlandet (Kristiansand), Telemark (Skien/Porsgrunn), Buskerud (Drammen), Vestfold (Tønsberg), Østfold (Momarken), Oslo & Akershus(Bjerke), Hedmark og Oppland (Biri).

I tillegg er samtlige staller etablert på Facebook med egen side hvor både trener, oppasser, du og andre andelseiere, kan diskutere og holde dere oppdatert på hvordan din hest har det. Søk f.eks. etter «Stall Drammen».

Alle hestene vil inngå i en konkurranse. I denne konkurransen vil hestene samle penger og poeng ut i fra hvor godt de gjør det sportslig.

En femteplass i et løp med 20.000,- i førstepremie gir f.eks 3000 kroner og 5 poeng, mens andreplass i det samme løpet gir 10.000 kroner og 11 poeng.

Se for øvrig Folkehestens ”Regelverk”.

Stillingen

Stillingen, dvs. hvor mange poeng hestene har løpt inn, vil til enhver tid ligge ute i en oppdatert tabell på folkehesten.no.

Den hesten som samler inn flest poeng i løpet av sesongen, blir kåret som vinner av Folkehesten 2016, og andelslaget som eier hesten vinner et opplevelsesarrangement verdt 100.000 kroner!

Når sesongen er over, vil hestene bli solgt på en spesielt tilrettelagt auksjon for Folkehesten. Salgssummen, sammen med det din hest har løpt inn (minus trenerens provisjon(10%)), vil bli delt mellom hestens andelseiere.

NB! Etter omleggingen til eldre løpshester, har sesongene 2014 og 2015 bidratt til at eierne til Folkehestene har fått oppleve mer enn 70 seire, og fått dele mer enn 5,2 millioner kroner i utbytte!

Trenerens ansvar

Som eier av en travhest, er din rolle å ha det gøy og kose deg med det som skjer rundt hesten! Trenerens ansvar innebærer å sørge for at du får oppleve mest mulig moro, og det første han eller hun må gjøre, er å kjøpe inn en spennende løpshest. Så starter det som er det mest spennende av alt ved å eie hest! Hesten skal trenes, pleies og koses med slik at den trives så godt den bare kan og synes det er gøy å springe fort.

Treneren og hestens oppasser vil hele tiden sørge for at du som hesteeier blir informert via folkehesten.no og Facebook, eller enda bedre, om du tar en tur ned i stallen for å hilse på!

Trenerens budsjett er 320.000 kroner som skal dekke alt i fra innkjøp av hest til nødvendig utstyr samt trenings- og konkurranseavgifter. Som belønning for gode prestasjoner, får treneren provisjon av de premiepengene hesten løper inn.