Når kommer utbytte fra 2015-sesongen?

Folkehesten 2015 blir avsluttet 21. november med auksjon på Bjerke. Her finner du mer informasjon om når utbytte vil bli utbetalt.

Utbyttet etter en Folkehestsesong beregnes ut i fra hvor mye hesten har løpt inn (minus ti prosent provisjon som går til kusk/trener), hvor mye den har blitt solgt for på auksjonen, og om det eventuelt skulle gjenstå ubrukte midler av trenerens tildelte budsjett. Alle øvrige andelseiere vil få utbetalt utbytte, og flere av dere vil kunne vise til en sesong med overskudd. Det er fantastisk moro!

Dato for utbetaling av utbytte etter 2015-sesongen er 31. januar 2016. Alle som har mer penger til gode enn det vil koste å kjøpe andeler i Folkehesten 2016, vil få tilsendt et tilbud om dette pr. e-post og/eller SMS i løpet av kort tid.

Årsaken til at det tar såpass lang tid skyldes at alle fakturaer og andre påløpte utgifter på stallen må gjøres opp og regnskapene på hestene må ferdigstilles før endelig utbetaling kan skje.

Vi takker alle andelseierne i 2015 for det som for de aller fleste har vært en strålende sesong med mange flotte opplevelser!

Foreløpig ser utbetalingene fra årets sesong til å bli som følger:

Stall Hest Innkjørt i sesong Innkjørt før sesong Innkjørt totalt Provisjon kusk/trener Solgt for på auksjon Totalt til fordeling Utbet. pr. andel*
Bergen Brenne Viking 60500 60500 6050 110000 164450 164
Biri Fantasy D’Estino 120000 120000 12000 55000 163000 163
Bjerke Divided Love 73000 73000 7300 30000 95700 95
Drammen EnjoyTheFuture SC 105500 105500 10550 180000 274950 274
Forus Solør Svarten 342760 342760 34276 480000 788484 788
Jarlsberg Finnskog Odin 76000 37000 113000 11300 55000 156700 156
Klosterskogen Mjølner Oda 144500 144500 14450 85000 215050 215
Leangen Cherubino 148000 148000 14800 170000 303200 303
Momarken Nordby Balder 178111 178111 17811 180000 340300 340
Nord-Norge Thai Gucci 85069 85069 8507 80000 156562 156
Sørlandet Cristal B.R. 133000 133000 13300 75000 194700 194
Totalt 1503440 -150344 1500000 2853096
*Utbytte pr. andel er foreløpige tall. Kan bli noen få kroner høyere om det er midler igjen fra trenerens tildelte driftsbudsjett.