Her er vinnerne av Jule-Quiz’n!

Vi takker alle som har svart. De fleste hadde svart riktig på spørsmål 1, nesten like mange klarte spørsmål 2, mens på spørsmål 3 var det ganske mange som falt av.

Riktig svar:

  1. 326.500
  2. Øystein Tjomsland
  3. M.H. Fantomet

Vinnerne er trukket på hvert enkelt spørsmål, og de er som følger:

  1. Anne Marie Andersen, Alta – vinner av en andel og headneck fra Folkehesten
  2. Tom Ivar Hansen, Sarpsborg – vinner av to andeler og headneck fra Folkehesten
  3. Tor Korsvold, Svingvoll – vinner av tre andeler og headneck fra Folkehesten

Vi gratulerer alle vinnerne, og ønsker lykke til med sesongen! Vinnerne får andeler i staller som ligger nærmest der de bor. Takk til alle som deltok. Husk at det stadig arrangeres nye Quiz’er, både på Folkehesten.no og på Folkehesten sine Facebooksider.

Vant du ikke? Bli med laget for det, da vel! Klikk på knappen under, velg din favoritt, og derved er du også med i 2016!

Kjøp_andel